Trajnim - Dhënia e ndihmës së parë

Home >Latest Events from WBU >Trajnim - Dhënia e ndihmës së parë

24/03/2023 10:00 Salla e Konferencave, WBU

Ndihma e parë është një përgjegjësi primare qytetare dhe për këtë qytetarët duhet të zhvillojnë mjeshtërinë e dhënies së ndihmës së parë. Vetëm kështu mund të ndihmojnë të tjerët.

Të japësh ndihmën e parë është e lehtë pasi nuk duhen aparatura, por duhen mësuar vetëm teknikat e sakta dhe korrekte të dhënies së ndihmës së parë.

Për të mësuar dhe zhvilluar këto aftësi dhe teknika, Universiteti Western Balkans në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar organizojnë trajnimin me temë: “Dhënia e Ndihmës së Parë”. Ftohen të gjithë studentët të marrin pjesë.