Universiteti Western Balkans nënshkroi marrëveshjen me Kryqin e Kuq Shqiptar | Western Balkans University

Universiteti Western Balkans nënshkroi marrëveshjen me Kryqin e Kuq Shqiptar

Home >Latest News >Universiteti Western Balkans nënshkroi marrëveshjen me Kryqin e Kuq Shqiptar

Në kuadër të bashkëpunimit ndër-institucional, universiteti Western Balkans nënshkroi marrëveshjen me Kryqin e Kuq Shqiptar, Dega Tiranë.

Marrëveshja synon forcimin e marrëdhënieve të ndërsjellta në fusha dhe iniciativa të përbashkëta. 
Kjo marrëveshje e nënshkruar nga Presidenti i Bordit z.Ferdinand Gjana dhe Kryetarja e Kryqit të Kuq Shqiptar, dega Tiranë Znj. Xhulijeta Muçollari, u jep mundësi studentëve të Western Balkans University të angazhohen në verprimtari të ndryshme, trajnime, aktivitete informuese, dhe ne fushata me karakter humanitar, ndërgjegjësues dhe vullnetar.

Gallery