WBU publishes first round ranking lists for all Bachelor's and Integrated Programs | Western Balkans University

WBU publishes first round ranking lists for all Bachelor's and Integrated Programs

Home >Latest News >WBU publishes first round ranking lists for all Bachelor's and Integrated Programs

Universiteti “Western Balkans” ka shpallur listën e renditjes së kandidatëve të raundit të parë për të gjitha programet e studimit Bachelor. 

Të gjithë kandidatët mund të shohin nëse kanë fituar apo jo, me anë të ID së maturantit.  Ftojmë të gjithë kandidatët që do të shpallen fitues që të kryejnë procedurat e regjistrimit sipas programeve të përzgjedhura.

Mjekësi.pdf

Bachelor--ne-Teknik-Imazherie-(Anglisht).pdf

Bachelor-ne-Fizioterapi-(Anglisht).pdf

Bachelor-ne-Infermieri-(Anglisht).pdf

Bachelor-ne-Teknik-Laboratori-(Anglisht)docx.pdf

Bioteknologji.pdf

Biznes-dhe-Teknologji.pdf

Ekonomiks-dhe-Shkenca-e-të-Dhënave.pdf

Financë-dhe-Teknologji.pdf

Fizioterapi-(Shqip).pdf

Infermieri.pdf

Inxhinieri-Biomjekësore.pdf

Inxhinieri-Software.pdf

Menaxhim-i-Kujdesit-Shëndetësor.pdf

Siguri-Kibernetike.pdf

Stomatologji.pdf

Shkenca-Kompjuterike-dhe-Inteligjencë-Artificiale.pdf

Teknik-Dentar-(Anglisht).pdf

Teknik-Dentar-(Shqip).pdf

Teknik-Imazherie.pdf

Teknik-Laboratori-(shqip).pdf